Light stick kpop 3d

Light stick kpop 3d, light stick kpop 3d với những nhóm nhạc nỗi tiếng đều có cây cổ vũ riêng, đặc trưng tạo nét riêng cho nhóm đó.

Lightstick exo ver 2

600,000 đ 1,500,000 đ -60%

Lightstick Got 7

600,000 đ 1,500,000 đ -60%

Lightstick BTS

600,000 đ 1,500,000 đ -60%