Light stick

Light stick với nhiều kích thước khác nhau phù hợp cho tất cả các sự kiện, game show truyền hình, even... tạo không khí sôi động