Que phát sáng dạ quang

Que phát sáng dạ quang, que dạ quang phát sáng được đóng hộp theo qui cách 100 que / hộp, sử dụng bằng cách bẻ và đập nhẹ sẽ phát sáng lung linh. có thể biến thành vòng tay hoăc những hình theo ý muốn của bạn cần...