Hộp que dạ quang

Hộp que dạ quang, Hộp que dạ quang được đóng gói theo qui cách đóng gói gồm 100 que và 100 đầu nối có thể làm vòng đeo tay phát sáng dạ quang lung linh..