Kính phát sáng dạ quang

Kính phát sáng dạ quang với gọng kính có nhiều hình khác nhau như trái tim, trái táo, đầu lâu...để tháo lắp trong quá trình sử dụng...