Vòng tay dạ quang phát sáng

Vòng tay dạ quang phát sáng, Vòng tay dạ quang phát sáng từ những que dạ quang bạn có thẻ biến tấu ra nhiều sản phẩm siêu đẹp như cài tóc, vòng tay 3 que, quả cầu, bông hoa....